Θεοί και δαίμονες

Ιστορίες του '21 στον 21ο αιώνα
Εκδότης:
Επίκεντρο
Έτος:
2021
ISBN:
9786182040508
Σελίδες:
160
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Θεοί και δαίμονες
Τιμή εκδότη:€8,00
Η τιμή μας: €7,20
στο καλάθι
Θεοί και δαίμονες
Προ­σω­πι­κά βι­ώ­μα­τα και μνή­μες του συγ­γρα­φέα συ­να­ντι­ού­νται με τη γνώ­ση στα θρα­νία, τη ζωή και τα βι­βλία. Όλα μα­ζί γί­νο­νται ένα για να δι­η­γη­θούν ιστο­ρί­ες από τη με­γά­λη εθνι­κή στιγ­μή του 1821 στον 21ο αιώ­να. Ιστο­ρί­ες γνω­στές και άγνω­στες, βο­λι­κές και άβο­λες, κα­νο­νι­κές και αταί­ρι­α­στες.

Έτσι απλά να κά­νει ο χρό­νος στά­ση και να ξα­να­παι­χτεί εκεί­νη η σχο­λι­κή πα­ρά­στα­ση από τα χρό­νια τα αθώα, τα μα­θη­τι­κά. Μια πα­ρά­στα­ση λι­τή χω­ρίς κα­νέ­ναν χο­ρη­γό, μαι­κή­να και ορ­γα­νι­σμό που φι­λο­δο­ξεί απλώς να είναι με την επο­χή της τρέ­ντι μα­ζί πα­ρέα. Μια σταντ απ κό­με­ντι και τρά­τζε­ντι και όλα του θε­ά­τρου τα ωραία.

Η συ­νέ­χεια... επί «της σκη­νής» του βι­βλίου και ζή­τω η Επα­νά­στα­ση του '21 και τα 200 χρό­νια του ελεύ­θε­ρου εθνι­κού μας βίου.
Τίτλος βιβλίου:Θεοί και δαίμονες
Υπότιτλος βιβλίου:Ιστορίες του '21 στον 21ο αιώνα
Εκδότης:Επίκεντρο
Συντελεστές βιβλίου:Κεντρωτής, Κυριάκος Δ. (Συγγραφέας)
ISBN:9786182040508
Στοιχεία έκδοσης:Απρίλιος 2021
Κατηγορίες:Λογοτεχνία > Ελληνική Λογοτεχνία > Δοκίμιο
Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Πολιτική
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες