Ελευσίς

Οδηγός των ανασκαφών και του μουσείου: Μετά 71 εικόνων και τοπογραφικού πίνακος
Εκδότης:
Κυκεών Tales
Έτος:
2008
ISBN:
9789609831901
Σελίδες:
99
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Ελευσίς
Τιμή εκδότη:€14,93
Η τιμή μας: €13,44
στο καλάθι
Ελευσίς
Οι παλαιοί οδηγοί της Ελευσίνος, το βιβλιάριον του αειμνήστου Φιλίου ("Ελευσίς" 1905), και του Κουρουνιώτη ("Οδηγός της Ελευσίνος", 1912) εξηντλήθηκαν προ πολλού, ούτω δεν υπάρχει σήμερον κανέν μικρόν βιβλίον, όπου να είνε δυνατόν ο επισκεπτόμενος την Ελευσίνα, έχον τούτο ανά χείρας να κατατοπίζεται εύκολα και να αναγνωρίζη και να εξηγή τα ερείπια χωρίς να κοπιάση προηγουμένως υπερβολικά αναδιφών τα μεγάλα και σοφά περί Ελευσίνος συγγράμματα.
Ο μικρός οδηγός μας έχει τον σκοπόν να θεραπεύση αυτήν την έλλειψιν. Περιλαμβάνονται εις αυτόν και αι σπουδαιότεραι των ανακαλύψεων των τελευταίων ανασκαφών.
Εφρόντισα προς τούτοις να γράψω τον οδηγόν κατά τοιούτον τρόπον, ώστε και ο ευρισκόμενος μακράν της Ελευσίνος αναγινώσκων αυτόν να δύναται να σχηματίση μίαν εικόνα του αρχαίου τόπου και των σωζομένων ερειπίων. Εις τούτο βοηθούσι και αι πολυάριθμοι εικόνες, που συνοδεύουν το κείμενον.
Τίτλος βιβλίου:Ελευσίς
Υπότιτλος βιβλίου:Οδηγός των ανασκαφών και του μουσείου: Μετά 71 εικόνων και τοπογραφικού πίνακος
Εκδότης:Κυκεών Tales
Συντελεστές βιβλίου:Κουρουνιώτης, Κωνσταντίνος (Συγγραφέας)
ISBN:9789609831901
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Σημείωση:Φωτομηχανική ανατύπωση: Εν Αθήναις, Τυπογραφείον "Εστία", 1934.
Κατηγορίες:Ιστορία
Γενικά Βιβλία > Ταξιδιωτικοί Οδηγοί - Χάρτες > Ελλάδα
Ιστορία > Αρχαιολογία
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες