Πόλεως λόγος

Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.-Φ. Λαγόπουλο
Εκδότης:
University Studio Press
Έτος:
2011
ISBN:
9789601219806
Σελίδες:
386
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Πόλεως λόγος
Τιμή εκδότη:€42,00
Η τιμή μας: €39,40
στο καλάθι
Πόλεως λόγος
Ο τόμος περιέχει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, τιμώντας τη συνολική ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Αλέξανδρου-Φαίδωνα Λαγόπουλου. Είναι γνωστό ότι οι βασικοί πυλώνες του έργου του τιμώμενου κινούνται διαχρονικά γύρω από τρία θεμελιώδη ζητήματα στις χωρικές επιστήμες: (1) Tη θεωρία του χώρου (πολεολογία), (2) την Ιστορία της πόλης και (3) τη Σημειωτική του χώρου. Η διαδρομή του εξάλλου έχει διασταυρωθεί με πολλά ρεύματα σκέψης των τελευταίων πενήντα χρόνων και έχει συμβάλει και δοκιμαστεί στη σφυρηλάτηση ιδεών και απόψεων.


Περιεχόμενα:

Μέρος Ι. Εισαγωγικά
- Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
- Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Πολυτεχικής Σχολής, Νικολάου Σ. Μουσιόπουλου
- Χαιρετισμός του προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Γεωργίου Ν. Παπακώστα
- Αλέξανδρος-Φ. Λαγόπουλος, "Οδοιπορικό επιστημονικής ζωής"
- Βιογραφικό σημείωμα

Μέρος ΙΙ. Γενικές Στρατηγικές Ρύθμισης του Χώρου
- Δημήτρης Οικονόμου, "Οι νέες μορφές ρύθμισης του χώρου στην περίοδο πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο"
- Γιώργος Πετράκος, "Δρόμοι και τοπία ανάπτυξης: Μια κριτική συζήτηση για την οικονομία και τον χώρο"
- Γρηγόρης Καυκαλάς, "Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών"
- Νίκος Κομνηνός, "Ευφυείς πόλεις-ευφυείς συνοικίες: Ένα νέο παράδειγμα σχεδιασμού των πόλεων βασισμένο στην καινοτομία και ευρυζωνικότητα"
- Ελένη Ανδρικοπούλου, "Πολυκεντρικότητα του οικιστικού δικτύου: Η συμβολή των θεμελιωτών της χωρικής επιστήμης και οι εφαρμογές στην Ελλάδα"

Μέρος ΙΙΙ. Χωρική Νομοθεσία και Χρήσεις
- Παύλος Λουκάκης, "Κριτική θεώρηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του στην σύγχρονη Ελλάδα"
- Λουδοβίκος Βασενχόβεν, "Βία και κοινωνική ανυπακοή: Η περίπτωση της ρύθμισης των χρήσεων γης και των αποφάσεων χωροθέτησης"
- Δημήτρης Μέλισσας, "Η Ζ.Ο.Ε. και το Γ.Π.Σ.: Συνυπάρχουν απρόσκοπτα;"

Μέρος ΙV. Χωρικές Επεμβάσεις
- Πανταλέων Σκάγιαννης, "Υποδομές και υπο-δομές στον αστικό χώρο: Η πόλη από κάτω"
- Ηλίας Μπεριάτος, "Προστατευόμενες περιοχές και φορείς διαχείρισης: Εξελίξεις και προοπτικές"
- Μ. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, "Έργα αρχιτεκτονικής οδικών τοπίων: Εγνατία οδός, Αλεξανδρούπολη-Κήποι"
- Αναστάσιος Μ. Κωτσιόπουλος, "Θεσσαλονίκη: Τα μικρά και τα μεγάλα"
- Π. Ασήμος, Ν. Βαρσακέλης, Ε.Π. Δημητριάδης, Δ.Π. Δρακούλης, Γ, Πισσούριος, Π. Σταθακόπουλος, "Χωρικο-οικονομικοί παράγοντες του πολεοδομικού προγραμματισμού: Το Επιχειρηματικό Πάρκο στους Λαχανόκηπους Θεσσαλονικής"
- Ν. Καλογήρου, Σ. Καραγιάννη, Α. Πάκα, Σ. Σπαταλάς, Α. Τέλλιος, Α. Τζάκα, "Δυνατότητες μεταγκατάστασης της Δ.Ε.Θ. στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. με ταυτόχρονη αξιοποίηση του σημερινού χώρου".
- Κώστας Ε. Οικονόμου, "Αισθητικές παρατηρήσεις που αφορούν τον υπαίθριο δημόσιο αστικό χώρο"

Μέρος V. Οπτικές Πάνω στον Χώρο
- Ευάγγελος Π. Δημητριάδης, Γεώργιος Π. Τσότσος, "Μεθοδολογία διερεύνησης ιστορικής γεωγραφίας: Το παράδειγμα της επαρχίας Ανασελίτσας Δυτικής Μακεδονίας κατά τον 19ο-αρχές 20ού αιώνα"
- Γιάννης Πισσούριος, "Από τη θεωρία στην πρακτική: Μελετώντας τις σχέσεις μεταξύ των βασικών πολεοδομικών μεγεθών"
- Άγις Ι. Αναστασιάδης, "Δυναμικές αστικοποίησης σε χώρες της Ε.Ε. με βάση την εφαρμογή δύο μαθηματικών μοντέλων"
- Θωμάς Μαλούτας, "Η εννοιολόγηση των χωρικών εκφράσεων της κοινωνικής ανισότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις"
- Michael Herzfeld, "The Politics of the Picturesque: Competing Iconicities and Housing Rights in the Age of Neoliberal Gentrification"
- Κυριακή Τσουκαλά, "Lacan και Vygtsky: Ο 'κενός' και ο 'διαλογικός' χώρος"

Μέρος VΙ. Η Σημειωτικής Διάσταση του Χώρου
- Χάρης Κοκκώσης, "Η διαχείριση και η εικόνα (branding) των τουριστικών προορισμών"
- M. Gottdiener, "Socio-Semiotics and the New Mega Spaces of Tourism: Some Comments on Las Vegas and Dubai"
- Bernard Lamizet, "L'architecture et l' ubrain: Une semiotique de l'espace"
- Χρήστος Θ. Κουσιδώνης, "Ο σχεδιασμός της πρώτης σελίδας: Ο χώρος και η παραγωγή του στα πρωτοσέλιδα"

Μέρος VΙΙ. Αρχιτεκτονική και Τέχνη
- Πάνος Τζώνος, "Πανεπιστημιακή αυτοβιογραφία, ad hoc"
- Αντρέας Γακουμακάτος, "Πολιτικές συνιστώσες και κοινωνικό όραμα στη γερμανική αρχιτεκτονική: Το Deutscher Werkbund και η αρχιτεκτονική τού Bruno Taut"
- Μαρία Καμπούρη-Βαμβούκου, "Το ταξίδι του Louis-Francois Fauvel στη Μακεδονία: Τα σχέδιά του για τη Ροτόντα και την Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης"
- Donald Preziosi, "Four Theses on the Intricate Entailment of Art and Religion"
Τίτλος βιβλίου:Πόλεως λόγος
Υπότιτλος βιβλίου:Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.-Φ. Λαγόπουλο
Εκδότης:University Studio Press
Συντελεστές βιβλίου:Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)
Ανανιάδου - Τζημοπούλου, Μαρία (Συγγραφέας)
Κωτσιόπουλος, Αναστάσιος Μ. (Συγγραφέας)
Αναστασιάδης, Άγις Ι. (Συγγραφέας)
Μαλούτας, Θωμάς (Συγγραφέας)
Herzfeld, Michael (Συγγραφέας)
Τσουκαλά, Κυριακή (Συγγραφέας)
Κοκκώσης, Χάρης (Συγγραφέας)
Τζώνος Πάνος (Συγγραφέας)
Γιακουμακάτος Ανδρέας (Συγγραφέας)
Καμπούρη - Βαμβούκου, Μαρία (Συγγραφέας)
Preziosi, Donald (Συγγραφέας)
Μπεριάτος, Ηλίας (Συγγραφέας)
Σκάγιαννης, Παντελής Δ. (Συγγραφέας)
Οικονόμου, Δημήτρης (Συγγραφέας)
Πετράκος Γιώργος (Συγγραφέας)
Καυκαλάς, Γρηγόρης (Συγγραφέας)
Κομνηνός, Νίκος (Συγγραφέας)
Ανδρικοπούλου, Ελένη (Συγγραφέας)
Λουκάκης, Παύλος (Συγγραφέας)
Βασενχόβεν Λουδοβίκος Κ. (Συγγραφέας)
Μέλισσας, Δημήτρης Κ. (Συγγραφέας)
κ.ά. (Συγγραφέας)
Τσουκαλά, Κυριακή (Επιμελητής)
Καυκαλάς, Γρηγόρης (Επιμελητής)
Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. (Επιμελητής)
ISBN:9789601219806
Στοιχεία έκδοσης:Μάρτιος 2011
Σημείωση:Copyright: 2010.
Χαιρετισμοί: Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος, καθηγητής ΑΠΘ, Γεώργιος Ν. Παπακώστας, πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Κατηγορίες:Επιστήμες > Θετικές > Αρχιτεκτονικη, Τοπογραφία, Χαρτογραφία

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες