Αι προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου

Εκδότης:
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Έτος:
2000
ISBN:
9789608145054
Σελίδες:
263
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Αι προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου
Τιμή εκδότη:€65,00
Η τιμή μας: €58,50
στο καλάθι
Αι προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου
Προσέτι ενήργησα εις τινας των συνοικισμών τούτων μικράς δοκιμαστικάς σκαφάς, διά των οποίων ήλπιζον να λύσω απορίας γεννηθείσας κατά την μελέτην των ευρημάτων του Σέσκλου και του Διμηνίου. Αληθώς δε σημεία τινα διεφωτίσθησαν εξ αυτών και προ πάντων προήχθη ουχί ολίγον η γνώσις της κεραμεικής του λιθικού και του χαλκού αιώνος. Αλλ' ότι υπολείπονται ακόμη πολυάριθμα κενά, μεγάλα ή μικρά, αποδεικνύουσι πλείσται σελίδες του βιβλίου τούτου. Η πλήρωσις δε και αυτών, κατά το δυνατόν μέτρον, αφίνεται εις το μέλλον, το οποίον δεν θα είναι, ελπίζω, πολύ απομεμακρυσμένον. (. . .) Το τελευταίον κεφάλαιον, μάλιστα δε τας παραβολάς προς τας βορειοτέρας χώρας, έγραψα μετά δισταγμού, διότι σχεδόν ουδέν εκ των λειψάνων του πολιτισμού των χωρών εκείνων γνωρίζω εξ αυτοψίας, εκ δε της οικείας βιβλιογραφίας μέγα μέρος είναι απρόσιτον εις εμέ. Αι παρομοιώσεις επομένως θα είναι εις πολλά μεν βεβαίως ατελείς, εις άλλα δε ίσως και ημαρτημέναι. Αλλά παρά ταύτα θεωρώ το γενικόν συμπέρασμα επαρκώς ασφαλές, δεν βλάπτεται δε, υποθέτω, πολύ ουδ' εκ του γεγονότος, ότι η χρονολογία της τέχνης των βορειοτέρων χωρών δεν είναι ακόμη διευκρινισμένη.
Τίτλος βιβλίου:Αι προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου
Εκδότης:Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Συντελεστές βιβλίου:Τσούντας, Χρήστος (Συγγραφέας)
ISBN 10:
ISBN 13:
9608145058
9789608145054
Σειρά εκδότη:Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
Πρώτη έκδοση: 2000
Τόμος:
Κατηγορίες:Ιστορία > Αρχαιολογία
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες